جدید تم تولد شنل CHANEL پکیج کامل تم بزرگسال

تم تولد شنل CHANEL پکیج کامل تم بزرگسال

  • 10 نفره
  • 20 نفره
  • 40 نفره
  • 60 نفره

34,000 تومان

تم تولد شنل CHANEL در رنگ مشکی طلایی  یک تم بزرگسال در پک های مخصوص 10 و 20  نفر مهمان، 40 نفره و 60 نفره که شامل تمام ظرف یکبار مصرف جشن تولد میباشد در فروشگاه اینترنتی شادیلینگ برای مشتریان فراهم شده است.

تم تولد شنل CHANEL در رنگ مشکی طلایی یک تم تولد بزرگسال

تم تولد شنل CHANEL در رنگ مشکی طلایی که شامل ریسه هپی شنل CHANEL ، کارد و چنگال تم شنل CHANEL ، ظرف پاپ کرن ، بشقاب و لیوان کاغذی مخصوص تولد با طرح تم و دیگر تزئینات جشن تولد شامل نی نوشیدنی، فلش، تاج کاغذی، لیبل نوشابه، خلال و تاپر به همراه کارد کیک بری در طرح تم شنل CHANELمشکی طلاییو یک هدیه که همگی دارای طرح یکدست تم شنل CHANELمیباشد مناسب برای جشن و مهمانی (نوجوان) در فروشگاه اینترنتی شادیلینگ با طرح جدید عرضه میگردد.

برای اطلاع از تعداد ظروف یکبار مصرف مهمانی و جشن های خود به جداول زیر مراجعه فرمایید.

تخفیف تم تولد

مناسب برای 20 نفر

ردیفعنوانتعدادتوضیحات
1ریسه یا پرچم شنل CHANEL1بستهدر صورت سفارش و موجودی امکان ارسال هر دو میباشد
2کارد تم شنل CHANEL1بستههر بسته شامل 20 عدد میباشد
3چنگال تم شنل CHANEL1بستههر بسته شامل 20 عدد میباشد
4ظرف پاپکرن2بستههر بسته شامل 10 عدد میباشد
5بشقاب یکبار مصرف طرح شنل CHANEL1بستههر بسته شامل 20 عدد میباشد
6لیوان یکبار مصرف طرح شنل CHANEL1بستههر بسته شامل 20 عدد میباشد
7نی نوشابه تم شنل CHANEL1بستههر بسته شامل 20 عدد میباشد
8ردپا یا فلش1بستههر بسته شامل یک جفت میباشد
9تاج کاغذی یا کلاه1بستههر بسته شامل 6 عدد میباشد
10لیبل نوشابه تم شنل CHANEL1بستههدیه در صورت موجودی 
11خلال تم شنل CHANEL1بستههر بسته شامل 10 عدد میباشد
12تاپر شنل CHANEL1بستههر بسته شامل 6 عدد میباشد
13کارد کیک بری شنل CHANEL1بستههر بسته شامل یک جفت کارد و کفگیر میباشد

مناسب برای 40 نفر

ردیفعنوانتعدادتوضیحات
1ریسه یا پرچم شنل CHANEL1بستهدر صورت سفارش و موجودی امکان ارسال هر دو میباشد
2کارد تم شنل CHANEL2بستههر بسته شامل 20 عدد میباشد
3چنگال تم شنل CHANEL2بستههر بسته شامل 20 عدد میباشد
4ظرف پاپکرن شنل CHANEL4بستههر بسته شامل 10 عدد میباشد
5بشقاب یکبار مصرف طرح شنل CHANEL2بستههر بسته شامل 20 عدد میباشد
6لیوان یکبار مصرف طرح شنل CHANEL2بستههر بسته شامل 20 عدد میباشد
7نی نوشابه تم شنل CHANEL2بستههر بسته شامل 20 عدد میباشد
8ردپا یا فلش شنل CHANEL1بستههر بسته شامل یک جفت میباشد
9تاج کاغذی یا کلاه شنل CHANEL2بستههر بسته شامل 6 عدد میباشد
10لیبل نوشابه تم شنل CHANEL2بستههدیه در صورت موجودی 
11خلال تم شنل CHANEL2بستههر بسته شامل 10 عدد میباشد
12تاپر شنل CHANEL2بستههر بسته شامل 6 عدد میباشد
13کارد کیک بری شنل CHANEL1بستههر بسته شامل یک جفت کارد و کفگیر میباشد

مناسب برای 60 نفر

ردیفعنوانتعدادتوضیحات
1ریسه یا پرچم شنل CHANEL1بستهدر صورت سفارش و موجودی امکان ارسال هر دو میباشد
2کارد تم شنل CHANEL3بستههر بسته شامل 20 عدد میباشد
3چنگال تم شنل CHANEL3بستههر بسته شامل 20 عدد میباشد
4ظرف پاپکرن شنل CHANEL6بستههر بسته شامل 10 عدد میباشد
5بشقاب یکبار مصرف طرح شنل CHANEL3بستههر بسته شامل 20 عدد میباشد
6لیوان یکبار مصرف طرح شنل CHANEL3بستههر بسته شامل 20 عدد میباشد
7نی نوشابه تم شنل CHANEL3بستههر بسته شامل 20 عدد میباشد
8ردپا یا فلش شنل CHANEL1بستههر بسته شامل یک جفت میباشد
9تاج کاغذی یا کلاه شنل CHANEL4بستههر بسته شامل 6 عدد میباشد
10لیبل نوشابه تم شنل CHANEL3بستههدیه در صورت موجودی 
11خلال تم شنل CHANEL3بستههر بسته شامل 10 عدد میباشد
12تاپر شنل CHANEL4بستههر بسته شامل 6 عدد میباشد
13کارد کیک بری شنل CHANEL1بستههر بسته شامل یک جفت کارد و کفگیر میباشد

فروشگاه اینترنتی شادیلینگ که در امر فروش تم تولد، لوازم جشن تولد و ظروف یکبار مصرف مهمانی فعال می باشد تم تولد بزرگسال شنل CHANELرا با قیمت مناسب مهیا نموده تا از خرید تم تولد بزرگسال کراسل آبی  در یک مهمانی و جشن تولد شیک لذت ببرید.

مــزایا
مــعایب